Parterapi

Våga öppna upp och fördjupa er relation

De flesta tänker nog att parrelationen sköter sig själv, eftersom den bygger på kärlek. Ändå fastnar vi –  ibland utan att veta varför – i destruktiva beteenden i våra nära relationer. I parterapin utforskar vi saker som tillit, hur ni är tillsammans, vad var och en av er tar med sig in till relationen etc.

När ni bryr er om varandra och verkligen vågar öppna upp för det som är svårt, eller till och med smärtsamt, öppnas en möjlighet att mötas på ett nytt sätt. En djupare utveckling av ert förhållande kan börja gro.

äldre par kollar på solnedgången
äldre par kollar på solnedgången

Boka direkt!

Jag erbjuder samtalsterapi för enskilda och par. Gestaltterapi är en humanistisk och relationsbaserad terapiform. Gestalt betyder i detta sammanhang ”meningsfull helhet”.

Människan ses i sin helhet som kropp, psyke, förnimmelser i ett ständigt pågående samspel med sin omgivning.