Våga öppna upp och fördjupa er relation

De flesta tänker nog att parrelationen sköter sig själv, eftersom den bygger på kärlek. Ändå fastnar vi –  ibland utan att veta varför – i destruktiva beteenden i våra nära relationer. I parterapin utforskar vi saker som tillit, hur ni är tillsammans, vad var och en av er tar med sig in till relationen etc.

När ni bryr er om varandra och verkligen vågar öppna upp för det som är svårt, eller till och med smärtsamt, öppnas en möjlighet att mötas på ett nytt sätt. En djupare utveckling av ert förhållande kan börja gro.

Jag tar emot besök på min mottagning och erbjuder också samtal digitalt.

Ni bestämmer vad som fungerar bäst för just er. 

Har du frågor eller funderingar?
Kontakta mig, jag hjälper dig gärna.

Parterapi i Malmö

Relationer kan vara komplexa och utmanande, oavsett om det handlar om romantiska förhållanden, äktenskap eller nära vänskap. Ibland kan vi stöta på hinder och konflikter som kan påverka vår förmåga att kommunicera och samarbeta effektivt med våra partners. Parterapi är en resurs som kan hjälpa oss att navigera genom dessa utmaningar och bygga starka och hälsosamma relationer.

Ina Nissen är en erfaren och kvalificerad parterapeut och har sin mottagning i centrala Malmö.

Vad är parterapi?

Parterapi är en form av psykoterapi som fokuserar på att hjälpa par att förbättra sin kommunikation, lösa konflikter och bygga starka relationer.

Genom att arbeta med en erfaren parterapeut får paret möjlighet att utforska sina individuella och gemensamma utmaningar och utveckla verktyg och strategier för att hantera dem på ett hälsosamt sätt. 

Terapeuten fungerar som en neutral och stödjande guide och hjälper paren att identifiera mönster, öka medvetenheten och skapa positiva förändringar i deras relation.

Fördelar med parterapi:

Parterapi kan vara till nytta för par på olika stadier av sin relation. Här är några fördelar med att delta i parterapi:

  • Förbättrad kommunikation: Parterapi hjälper par att förbättra sin kommunikation och förståelse för varandra. Terapeuten kan lära ut effektiva kommunikationsverktyg och hjälpa till att skapa en trygg och respektfull miljö där båda parter kan uttrycka sina känslor och behov.
  • Konfliktlösning: Konflikter är en naturlig del av alla relationer, men hur vi hanterar dem kan påverka våra relationers hälsa. Genom parterapi kan par lära sig att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt och hitta gemensamma lösningar som främjar försoning och tillväxt.
  • Ökad förståelse: Parterapi främjar ökad förståelse för varandras behov, värderingar och livsmål. Genom att arbeta med en terapeut kan paret utveckla en djupare insikt om varandra och skapa en starkare band.
  • Återuppliva intimitet: Ibland kan intimitet och passion avta över tiden i en relation. Parterapi kan hjälpa par att återupptäcka sin passion och intimitet genom att identifiera och adressera hinder och utveckla verktyg för att återupprätta den känslomässiga och fysiska närheten.
  • Stärkt relation: Parterapi syftar till att bygga starka och hållbara relationer. Genom att utveckla färdigheter och verktyg för att hantera utmaningar och främja en sund kommunikation och samarbete kan par stärka sin relation och öka dess hållbarhet över tid.

Parterapi är en värdefull resurs för par som strävar efter att förbättra sin kommunikation, lösa konflikter och bygga starka och hälsosamma relationer.

Genom att dra nytta av parterapitjänster i Malmö kan par utforska och förstå sina utmaningar på djupet och utveckla verktyg och strategier för att skapa en givande och långvarig relation.

Ta steget idag och investera i din relation genom att besöka en kvalificerad parterapeut i Malmö.

Har du frågor eller funderingar?
Kontakta mig, jag hjälper dig gärna.

Frågor eller funderingar?

Kontkakta mig, jag hjälper dig gärna