Sjukdomen gav mig insikt

När jag var i 30-årsåldern, då jag samtidigt hade tre småbarn, drabbades jag av en cancersjukdom och det blev en vändpunkt i mitt liv. En existentiell kris som fick mig att inse att jag själv, och ingen annan, har ansvaret för mitt välbefinnande och mitt liv. En längtan väcktes, att i större grad vara sann mot mig själv.

Min första kontakt med gestaltterapin var 2007, då jag och min man gick i parterapi i grupp. Vi gjorde inte det för att vi tyckte vi befann oss i en kris. Tvärtom, vi ville behålla och fördjupa vår relation eftersom vi båda har varsin smärtsam skilsmässa i bagaget. Jag blev helt golvad av kraften i att dela, närvaron i nuet och att vara sann tillsammans med andra ! Efter några år med olika gestaltterapikurser på samma institut, kändes det naturligt att börja utbildningen till diplomerad gestaltterapeut.

Min examen tog jag vid GIS-International i Danmark. Utbildningen är certifierad av EAGT (European Association for Gestalt Therapy) och EAP (European Association for Psychotherapy). Jag är också medlem i SAG (Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter, www.gestaltterapeuterna.se )

Jag är även utbildad musiklärare och körledare. I mitt arbete med kör och sång har jag ett terapeutiskt förhållningssätt med fokus på samspel och delaktighet. Rösten är varje människas unika kraftfulla instrument och gemensam sång har den underbara förmågan att kunna riva murar och bygga broar.

Har du frågor eller funderingar?
Kontakta mig, jag hjälper dig gärna.

Frågor eller funderingar?

Kontkakta mig, jag hjälper dig gärna