Välkommen!

Det är aldrig för sent att börja gå i terapi.
Aldrig för tidigt heller.

Gestaltterapi

Gestaltterapi har fått sitt namn av det tyska ordet Gestalt som betyder ”meningsfull helhet”.

Det är en humanistisk och existentiell terapiform. Människan ses i sin helhet som kropp, psyke och själ i ett ständigt pågående samspel med sin omgivning. Sinnesförnimmelser, känslor och medvetande ges samma värde. Gestaltterapin vilar också på det mellanmänskliga och på relationens betydelse. Vi blir till i mötet med varandra. Nyfikenhet och  acceptans är den bärande grundhållningen.

Genom att bli medveten och att acceptera det som är öppnas möjligheten till förändring, utveckling och helande. Målet är ökat självstöd, medvetenhet och att utveckla en levande kontakt med sig själv, andra och omvärlden.

solnedgång över ett hav
solnedgång över en åker

Boka direkt!

Jag erbjuder samtalsterapi för enskilda och par. Gestaltterapi är en humanistisk och relationsbaserad terapiform. Gestalt betyder i detta sammanhang ”meningsfull helhet”. Människan ses i sin helhet som kropp, psyke, förnimmelser i ett ständigt pågående samspel med sin omgivning.

Känner du att du vill förändra något i ditt liv och att du är värd mer? Känner du att du vill hitta din inre styrka och tron på dig själv? Är du nyfiken på dig själv? Boka din tid!

Tänk på att friskvårdsbidrag idag täcker det mesta när det gäller terapi och coaching. Fråga din arbetsgivare vad som gäller där du arbetar.

Glöm inte att jag både kan ta emot besök på mottagningar och online!

solnedgång över ett hav

Parterapi för en levande relation

Ibland fastnar vi, ibland utan att veta varför, i destruktiva beteende i våra relationer.

I parterapi kan vi tillsammans undersöka vad ni tillför en relation, om tillit och sambandet mellan er som partners.

När ni bryr er om varandra och samtidigt vågar öppna upp för det som är svårt eller rent av smärtsamt, ges möjlighet för att mötas på ett nytt sätt, och samtidigt få en fördjupning av förhållandet. 

solnedgång över en åker

Recensioner