Här är jag

Sjukdomen gav mig insikt

När jag var i 30-årsåldern, då jag samtidigt hade tre småbarn, drabbades jag av en cancersjukdom och det blev en vändpunkt i mitt liv. En existentiell kris som fick mig att inse att jag själv, och ingen annan, har ansvaret för mitt välbefinnande och mitt liv. En längtan väcktes, att i större grad vara sann mot mig själv.

Min första kontakt med gestaltterapin var 2007, då jag och min man gick i parterapi i grupp. Vi gjorde inte det för att vi tyckte vi befann oss i en kris. Tvärtom, vi ville behålla och fördjupa vår relation eftersom vi båda har varsin smärtsam skilsmässa i bagaget. Jag blev helt golvad av kraften i att dela, närvaron i nuet och att vara sann tillsammans med andra ! Efter några år med olika gestaltterapikurser på samma institut, kändes det naturligt att börja utbildningen till diplomerad gestaltterapeut.

Min examen tog jag vid GIS-International i Danmark. Utbildningen är certifierad av EAGT (European Association for Gestalt Therapy) och EAP (European Association for Psychotherapy). Jag är också medlem i SAG (Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter, www.gestaltterapeuterna.se )

Ina Nissen
Ina Nissen

Boka direkt!

Jag erbjuder samtalsterapi för enskilda och par. Gestaltterapi är en humanistisk och relationsbaserad terapiform. Gestalt betyder i detta sammanhang ”meningsfull helhet”.

Människan ses i sin helhet som kropp, psyke, förnimmelser i ett ständigt pågående samspel med sin omgivning.

Varmt om hjärtat

Graviditet, förlossning och föräldraskap är också områden som ligger mig varmt om hjärtat. Att få barn är bland det största som händer i livet och det är omvälvande på alla plan. Lika stark påverkan har ofta också de barn som inte blir födda.

I övrigt finns det inget som är för stort eller för litet/ rätt eller fel för att tas upp vid en kontakt hos mig.

Sedan våren 2018 är jag volontär och mentor på Riksföreningen MiND Skåne, självmordslinjen www.mind.se. MiND är en ideell organisation som arbetar för att förebygga psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd.

2021 blev jag invald i styrelsen på Hela Människan Malmö. www.helamanniskan.se En ideell,rikstäckande organisation som vill skapa mötesplatser där varje människa möts med lyhördhet och respekt. Ett uppdrag jag är mycket stolt över.

Jag tar emot klienter för terapi och samtal, enskilt och i par. I samarbete med studieförbundet Bilda håller jag även, tillsammans med en kollega, workshops i personlig utveckling.

solnedgång på en åker
solnedgång på en åker